Služby

Daňové poradenství

Na základě konkrétního požadavku nebo dotazu klienta zpracováváme ústní a písemná stanoviska nebo výklady jednotlivých ustanovení daňových zákonů. Další službou kterou Vám rádi poskytneme je  průběžná kontrola účetnictví nebo zastupování při daňových kontrolách finančních úřadů. Všechny tyto služby lze provést přímo v sídle klienta nebo v  naší kanceláři, v závislosti na Vašich požadavcích.

Daňový audit + vypracování přiznání k dani z příjmu právnických osob

V rámci vypracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob  provedeme položkovou kontrolu účetních dokladů nad domluvenou hranici významnosti (obvykle 5 tis, u velkých firem max. 15 tis. Kč). Tím eliminujeme riziko případného doměření daně při daňové kontrole ze strany finančního úřadu. Za správnost zaúčtování a daňovou uznatelnost námi ověřených dokladů přebíráme plnou záruku.

Audit účetní závěrky

Další služba kterou Vám nabízíme je audit Vaší roční účetní závěrky dle zákona 93/2009 Sb. o auditorech, a to jak řádné tak i mimořádné. Audit je rovněž možné provést v sídle klienta i externě.

Účetnictví

Tato služba zahrnuje vedení veškeré účetní a mzdové agendy včetně všech jednání s úřady, pojišťovnami a ostatními státními institucemi. Jako doplňkovou službu lze sjednat i sestavení a podání jednotlivých přiznání například  k dani silniční, k dani z nemovitostí atd. 

Finanční analýza

Po dohodě s klientem se sestaví množina ekonomických ukazatelů, které jsou pak měsíčně nebo  kvartálně sledovány a vyhodnocovány podle požadavků zákazníka. Na základě takto vyhotovených analýz se pak můžete snáze rozhodovat při řešení ekonomických problémů, plánování nebo volbě budoucí firemní strategie.

Manažerské poradenství

Jde o výkon činnosti externího finančního manažera, který komplexně řídí  ekonomickou agendu klienta ve sjednaném rozsahu (např. sledování režií, volba způsobu financování, optimalizace lidských zdrojů, rentabilita velkých zakázek apod.)